ĐĂNG KÝ NGÀNH HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

KẾ TOÁN

TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Quy chế tuyển sinh 

Quy chế tuyển sinh Trường cao đẳng phát thanh – truyền hình I năm 2019…

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Các hệ đào tạo, các ngành nghề hiện nhà trường đang đào tạo…

thông báo tuyển sinh 

Thông báo mới nhất về tuyển sinh, khai giảng các lớp trung cấp, cao đẳng…

tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo,kế hoạch khai giảng, đăng ký các khoá học ngắn hạn…

[[[["field32","equal_to","Trung c\u1ea5p"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field32","equal_to","Cao \u0111\u1eb3ng"]],[["show_fields","field38"]],"and"]]
1 Step 1
Previous
Next