Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH KẾ TOÁN

 • Tên ngành, nghề: Kế toán
 • Mã ngành, nghề: 6340301
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng
 • Hình thức đào tạo: Chính quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
 • Thời gian đào tạo: 2 năm học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trở thành các nhân viên kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể: Có khả năng:

 • Kiểm tra, lập chứng từ kế toán.
 • Lập được sổ sách kế toán.
 • Lập được báo cáo tài chính.
 • Lập được báo cáo thuế.
 • Lập được các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Ðào tạo sinh viên trở thành nhân viên kế toán trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

– Số lượng các môn học, mô đun: 29
– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 80 Tín chỉ
– Khối lượng các môn chung/ đại cương: 465 giờ.
– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1545 giờ
– Khối lượng lý thuyết: 391 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1515 giờ

3. Nội dung chương trình:
I. Kiến thức chung
1.1. Chính trị
1.2. Pháp luật
1.3. Giáo dục thể chất
1.4. Giáo dục Quốc phòng và an ninh
1.5. Tin học văn phòng
1.6. Tiếng Anh cơ bản
1.7. Tiếng Anh chuyên ngành
II. Kiến thức chuyên ngành
II.1. Kiến thức cơ sở
2.1. Toán kinh tế
2.2. Quy hoạch tuyến tính
2.3. Tài chính – tiền tệ
2.4. Kinh tế vi mô
2.5. Kinh tế vĩ mô
2.6. Marketing căn bản
2.7. Luật kinh tế
2.8. Nguyên lý thống kê
2.9. Nguyên lý kế toán
2.10. Thuế
II.2. Kiến thức chuyên ngành
2.11. Kế toán doanh nghiệp 1
2.12. Kế toán doanh nghiệp 2
2.13. Kế toán doanh nghiệp 3
2.14. Kế toán quản trị
2.15. Phân tích hoạt động kinh doanh
2.16. Phần mềm kế toán
2.17. Ứng dụng Excel trong kế toán
2.18. Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
2.19. Kiểm toán
II.3. Học phần tự chọn
2.20. Thống kê doanh nghiệp
2.21. Kế toán thương mại dịch vụ
2.22. Kế toán thuế
2.23. Tài chính doanh nghiệp
III. Thực tập cơ sở
3.1. Thực tập tốt nghiệp

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.
Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định của trường

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28