ngành Báo chí truyền thông

Chương trình cao đẳng nghề Báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình được thiết kế để đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề ngành Báo chí, chuyên ngành báo phát thanh truyền hình có kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ báo chí nói chung và báo phát thanh truyền hình nói riêng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp; tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

ngành Quan hệ công chúng

– Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp;

– Trình bày được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông;

– Giải thích được phương pháp xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp;

– Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của chiến dịch truyền thông;

– Mô tả được vị trí và vai trò của truyền thông doanh nghiệp trong hoạt động của tổ chức; nắm được các vấn đề của truyền thông nội bộ trong công ty đa quốc gia; diễn giải được các công cụ truyền thông nội bộ;

– Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh; có vốn từ vựng cơ bản để giao tiếp trong công việc và đời thường;

– Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;

– Nắm được các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kinh doanh và quan hệ công chúng;

CAO ĐẲNG BÁO CHÍ

CAO ĐẲNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

TRUNG CẤP BÁO CHÍ

Đăng ký ngay