Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành tiếng anh

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGÀNH TIẾNG ANH

Tên ngành:                           Tiếng Anh

Mã ngành:                            6220206

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Hình thức đào tạo:           Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:         Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:            2 năm

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

+ Nắm vững kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề tiếng Anh;

+ Nắm vững kiến thức về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;

+ Áp dụng được kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt,

+ Áp dụng được kiến thức nâng cao về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, phiên dịch;

+ Hiểu được văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá

+ Phát triển và hoàn thiện được nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn;

+ Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các hoạt động biên, phiên dịch theo từng chuyên ngành.

 • Mục tiêu cụ thể

+ Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở  trình độ nâng cao tương đương chuẩn TOEIC 650 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;

+ Áp dụng được kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch về các hoạt động theo từng chuyên ngành cụ thể ví dụ du lịch, thương mại và hành chính;

+ Sử dụng được công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;

+ Rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp;

+ Xây dựng được kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề tiếng Anh biên dịch và phiên dịch có thể làm việc tại các vị trí sau:

 • Nhân viên lễ tân các Khách sạn, các khu Resort; công ty
 • Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;
 • Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;
 • Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại;
 • Trợ lý cho các trưởng bộ phận ở các Khách sạn, các khu Resort; công ty
 • Trợ lý giám đốc.
 • Phiên dịch viên
 • Trợ lý biên, phiên dịch;
 • Thư ký văn phòng;
 • Nhân viên văn phòng, nhân viên phòng hợp tác quốc tế;

 

 1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

– Số lượng môn học, mô đun: 28

– Khối lượng kiến thức toán khóa: 80 tín chỉ

– Khối lượng các môn học đại cương: 465 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.575 giờ

– Học LT: 392 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.570 giờ; Kiểm tra: 78 giờ

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 1. Kiến thức chung
 • Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 • Tin học
 • Tiếng Anh cơ bản 1
 • Tiếng Anh cơ bản 2
 1. Kiến thức chuyên ngành

II.1. Kiến thức cơ sở

 • Tâm lý đại cương
 • Tiếng Việt thực hành
 • Giao thoa văn hóa
 • Đọc – Viết tiếng Anh 1
 • Đọc – Viết tiếng Anh 2
 • Nghe – Nói tiếng Anh 1
 • Nghe – Nói tiếng Anh 2
 • Ngữ âm-Âm vị học
 • Ngữ pháp
 • Từ vựng và ngữ nghĩa

II.2. Kiến thức chuyên ngành

 • Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh
 • Ngôn ngữ học đối chiếu
 • Văn hóa Anh
 • Văn hóa Mỹ
 • Tiếng Pháp
 • Lý thuyết dịch
 • Biên dịch
 • Phiên dịch

II.3. Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 môn)

 • Tiếng Anh kinh tế
 • Tiếng Anh báo chí truyền thông
 • Tiếng Anh ĐTVT- CNTT
 • Cú pháp học
 • Thực tập cơ sở
 • Thực tập cơ sở

 

IV.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

 1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

 1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định của trường.

– Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định của trường.

 

                                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28