Chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Tên ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Chuyên ngành: Công nghệ Phát thanh Truyền hình

Mã ngành, nghề: 5510303

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thời gian đào tạo: 1.5 năm

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1Mục tiêu chung

+ Có những kiến thức cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử; điện kỹ thuật; kỹ thuật mạch điện tử, và kỹ thuật xung số.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử.

+ Hiểu và trình bày được nguyên lý cấu tạo, phân tích hư hỏng các thiết bị điện tử Phát thanh Truyền hình như: Máy ghi âm, ghi hình; máy tăng âm; máy thu thanh; máy thu hình; máy phát thanh; máy phát hình.v.v.

+ Hiểu và trình bày được quy trình sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, sử dụng thành thạo các phần mềm sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình. Sử dụng thành thạo các thiết bị truyền dẫn phát sóng.

1.2 Mục tiêu cụ thể

+ Sữa chữa các loại thiết bị phát thanh truyền hình dân dụng và chuyên dụng như Máy tăng âm, thiết bị ghi âm, ghi hình, máy thu phát thanh, thu phát hình, thiết bị truyền dẫn phát sóng vệ tinh, mặt đất, cáp….

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn.

+ Có kỹ năng thu âm, lên kịch bản, quay phim, dựng chương trình phát thanh, truyền hình. Có kỹ năng sử dụng các phần mềm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình. Kỹ năng sử dụng các thiết bị trong phòng thu âm và phòng truyền dẫn phát sóng.

+ Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.

+ Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: Trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử phát thanh truyền hình, điện tử viễn thông. Có thể làm công tác kỹ thuật thu âm, sản xuất chương trình, phụ trách kỹ thuật truyền dẫn phát sóng tại các đài phát thanh truyền hình hoặc đài viễn thông.

 

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học, mô đun: 17

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 50 tín chỉ

–  Khối lượng các môn học chung/đại cương: 315 giờ

–  Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 960 giờ

– Học LT: 299giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 897 giờ; Kiểm tra: 79 giờ

 

 1. Nội dung chương trình:
 2. Kiến thức chung
 • Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng
 • Tiếng Anh cơ bản
 • Tin học
 1. Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
 2. Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
 • Linh kiện điện tử
 • Đo lường điện, điện tử
 • Điện kỹ thuật
 • Kỹ thuật mạch điện tử
 • Kỹ thuật mạch xung số
 1. Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
 • Kỹ thuậtâm thanh
 • Kỹ thuậttruyền hình
 • Kỹ thuậtquay phim
 • Công nghệ sản xuất chương trình phát thanh
 • Công nghệ sản xuất chương trình truyền hình
 • Trạm Phát thanh truyền hình
 1. Thực tập tại cơ sở

 

 

 1. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

– Thời gian tham quan, khảo sát: từ 1 đến 2 tuần; được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.

– Kết thúc đợt tham quan khảo sát, người học phải viết báo cáo kết quả (theo mẫu của trường ban hành).

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

– Kiểm tra kết thúc môn học thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.

Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

– Kiểm tra kết thúc mô đun: thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.

Hình thức kiểm tra:  Có hai hình thức: kiểm tra lý thuyết riêng, thực hành riêng

Thời gian kiểm tra:  + Lý thuyết: không quá 120 phút

+ Thực hành: không quá 8 giờ

Hoặc: bài kiểm tra mang tính tích hợp: vừa lý thuyết vừa thực hành, thời gian dành cho phần kiểm tra lý thuyết không quá 30% so với thời gian thực hành.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.

– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28