Chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tên ngành:   Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành:    5340302

Trình độ đào tạo:    Trung cấp

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở

Thời gian đào tạo:  1.5 năm học

 1. Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trở thành các nhân viên kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

 • Mục tiêu cụ thể:

Có khả năng Kiểm tra, lập chứng từ kế toán.

Có khả năng Lập được sổ sách kế toán.

Có khả năng Lập được báo cáo tài chính.

Có khả năng Lập được báo cáo thuế.

Có khả năng Lập được các dự toán chi phí phục vụ SX kinh doanh cho đơn vị.

Có khả năng Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Ðào tạo sinh viên trở thành nhân viên kế toán trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
 • Số lượng các môn học, mô đun: 18
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 50 Tín chỉ
 • Khối lượng các môn chung/ đại cương: 315 giờ.
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.005 giờ
 • Học LT: 215 giờ;
 • Thực hành: 041 giờ;
 • Kiểm tra: 64 giờ
 1. Nội dung chương trình:
 2. Kiến thức chung
 • Chính trị
 • Pháp luật
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục QP-AN
 • Tiếng Anh cơ bản
 • Tin học
 1. Kiến thức chuyên ngành
 • Toán kinh tế
 • Kinh tế vi mô
 • Nguyên lý thống kê
 • Nguyên lý kế toán
 • Thuế
 • Kế toán doanh nghiệp 1
 • Kế toán doanh nghiệp 2
 • Kế toán doanh nghiệp 3
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phần mềm kế toán
 • Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Thực tập cơ sở
 • Thực tập cơ sở
 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
 2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

 1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

 

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28