Chương trình đào tạo trình độ trung cấp ngành tin học ứng dụng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 • Tên ngành: Tin học ứng dụng
 • Mã ngành: 5480205
 • Trình độ đào tạo: Trung cấp
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở;
 • Thời gian đào tạo: 1,5 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
I.1. Mục tiêu chung:

+ Học sinh tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng có thể sử dụng thành thạo kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản
+ Học sinh tốt nghiệp ngành Tin học ứng dụng sẽ được trang bị các kiến thức về Thiết kế và biên tập các chương trình phát thanh , chương trình truyền hình, Video clip quảng cáo.
+ Ngoài ra Học sinh còn được đào tạo để thiết kế và biên tập các sản phẩm đồ họa phục vụ cho công tác truyền thông đa phương tiện như: In ấn các sản phẩm đồ họa, Thiết kế các sản phẩm đồ họa 2D nói chung và một số sản phẩm cụ thể như sau:

 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Poster quảng cáo
 • Các ấn phẩm báo chí

I.2. Mục tiêu cụ thể:
Kỹ năng làm việc:
+ Thiết kế và biên tập:

 • Các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình
 • Video clip quảng cáo

+ Thiết kế các sản phẩm đồ họa cơ bản phục vụ cho công tác truyền thông như sau:

 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Poster quảng cáo
 • Các ấn phẩm báo chí

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

– Chính trị, đạo đức:

 Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tuởng

 • Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước
 •  Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 •  Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;
 •  Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

– Thể chất, quốc phòng:

 • Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
 • Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

I.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp tin học ứng dụng, học sinh làm được công việc thiết kế đồ họa 2D, kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video, kỹ năng thiết kế, kỹ xảo điện ảnh, phim hoạt hình, game…
– Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể là việc tại các đài phát thanh, truyền hình từ cấp xã đến cấp trung ương, các công ty truyền thông, các công ty quảng cáo….

II. KHỐI KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:
Số lượng môn học, mô đun: 28
Khối lượng kiến thức kỹ năng toàn khóa: 1300 giờ
Khối lượng các môn học chung /đại cương: 315 giờ
Khối lượng các môn học mô đun chuyên môn: 985 giờ
Khối lượng lý thuyết: 251 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 973 giờ
Thời gian khóa học: 66 tuần

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

I. Các môn học chung
1.1. Chính trị
1.2. Pháp luật
1.3. GDTC
1.4. GDQP
1.5. Tiếng Anh cơ bản
1.6. Tin học
II. Kiến thức cơ sở, chuyên ngành
2.1. Toán rời rạc
2.2. CSDL và hệ quản trị CSDL
2.3. Cấu trúc máy tính
2.4. Nhập môn Lập trình
2.5. Kỹ thuật đồ họa 2D
2.6. Dựng Audio phi tuyến
2.7. Dựng Video phi tuyến
2.8. Quay phim
2.9. Mạng máy tính
2.10. Chế bản điện tử
2.11. Thiết kế Web
III. Thực tập tốt nghiệp cơ sở

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

IV.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.
– Thời gian tham quan, khảo sát: từ 1 đến 2 tuần; được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.
– Kết thúc đợt tham quan khảo sát, người học phải viết báo cáo kết quả (theo mẫu của trường ban hành).

IV.2. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc môn học, mô đun

– Kiểm tra kết thúc môn học thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.
Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành
– Kiểm tra kết thúc mô đun: thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” hiện hành.
Hình thức kiểm tra: Có hai hình thức: kiểm tra lý thuyết riêng, thực hành riêng
Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: không quá 120 phút
+ Thực hành: không quá 8 giờ
Hoặc: bài kiểm tra mang tính tích hợp: vừa lý thuyết vừa thực hành, thời gian dành cho phần kiểm tra lý thuyết không quá 30% so với thời gian thực hành.

IV.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.
– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0835 82 82 28