NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

+ Sữa chữa các loại thiết bị điện tử truyền thông như điện thoại, máy fax, máy in, thu hình, modem, các thiết bị mạng, các hệ thống truyền dẫn, trạm BTS….
+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn.
+ Tự nâng cao trình độ nghề nghiệp.
+ Kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

+ Có kiến thức cơ bản về vật liệu linh kiện điện tử, vật liệu điện, điện kỹ thuật, kỹ thuật mạch điện tử, kỹ thuật xung số….
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện, điện tử.
+ Đối với chuyên ngành Công nghệ Phát thanh truyền hình: Hiểu và trình bày được nguyên lý cấu tạo, phân tích hư hỏng các thiết bị điện tử Phát thanh Truyền hình như: Máy ghi âm, ghi hình; máy tăng âm, bàn trộn; máy thu thanh; máy thu hình; máy phát thanh; máy phát hình, máy vi tính, máy quay phim.Hiểu và trình bày được quy trình sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, sử dụng thành thạo các phần mềm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình. Sử dụng thành thạo máy quay phim và các công tác kỹ thuật trong phòng sản suất chương trình, truyền dẫn phát sóng.Có khả năng đọc hiểu và phân tích các tài liệu về thiết bị điện tử phát thanh truyền hình, các phần mềm sản xuất chương trình, có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.
+ Đối với chuyên ngành Công nghệ Điện tự động hóa: Sinh viên hiểu và trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, điện tử cơ bản;chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển; Trình bày được nguyên lý hoạt động, chức năng và ứng dụng của các cơ cấu chấp hành và các thiết bị tự động chuyên dùng, các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển;Trình bày được quytrình kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh được các hệ thống điều khiển tự động, các qui tắc về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

CAO ĐẲNG CN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

TRUNG CẤP CN KT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

TRUNG CẤP CN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

CAO ĐẲNG CN KT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Đăng ký ngay