CÔNG TÁC BIÊN TẬP

Thời gian: 20h00 từ 6/4/ 2020 đến 26/4/2020 thứ 2,4,6

Đăng nhập trực tuyến: Sinh viên nhập họ và tên với mật khẩu 12345


Tài liệu:

 

Nội dung:

Chương 1:Khái quát về công tác biên tập                     

1.1. Nội dung công tác biên tập báo chí

1.2. Các yêu cầu với công tác biên tập

1.2.1. Nội dung

1.2.2  Hình thức

Chương 2: Phương pháp biên tập tác phẩm                  

2.1. Quy luật hình thành thể loại tác phẩm

2.2. Các yêu cầu đối với công tác biên tập tác phẩm

2.3. Các tiêu chí biên tập

2.4. Những căn cứ để biên tập:

2.5. Các tình huống và cách xử lý

2.6. Thực hành biên tập tác phẩm báo chí

Chương 3: Phương pháp biên tập bản  tin, chương trình phát thanh – truyền hình  

3.1. Nguyên tắc trong biên tập chương trình phát thanh – truyền hình

3.2. Yêu cầu biên tập

3.3. Kỹ năng biên tập

3.4. Phương pháp biên tập một số chương trình phát thanh: Thời sự, chuyên đề, văn nghệ…

3.5. Thực hành biên tập bản tin.

3.6. Thực hành biên tập chương trình phát thanh

3.7. Thực hành biên tập chương trình truyền hình

3.8. Thực hành xử lý một số tình huống xảy ra do lỗi biên tập

Bình luận

Bình luận

0835 82 82 28