CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Hệ văn hoá – nghề

 • Học văn hoà lớp 10, 11, 12
 • Học trung cấp nghề

Hệ trung cấp

 • Báo chí
 • Tin học ứng dụng
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán doanh nghiệp
Hệ Cao đẳng

 • Báo chí
 • Quan hệ công chúng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán
 • Tiếng anh
 • Công nghệ ôtô
 • Công nghệ Hàn
 • Kỹ thuật Máy lạnh và điều hòa không khí
 • Hướng dẫn viên du lịch
Hệ cao đẳng liên thông

 • Báo chí
 • Quan hệ công chúng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán
 • Tiếng anh
Hệ đại học liên thông (liên kết đào tạo)    

 • Báo chí
 • Điện tử viễn thông
 • Công nghệ thông tin

Đại học (liên kết đào tạo)

 • Báo chí
 • Điện tử viễn thông
 • Kế toán
 • Tiếng Anh

[[[["field32","equal_to","Trung c\u1ea5p"]],[["show_fields","field20"]],"and"],[[["field32","equal_to","Cao \u0111\u1eb3ng"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field32","equal_to","Li\u00ean th\u00f4ng C\u0110"]],[["show_fields","field23"]],"and"],[[["field32","equal_to","\u0110\u1ea1i h\u1ecdc"]],[["show_fields","field24"]],"and"],[[["field32","equal_to","Li\u00ean th\u00f4ng \u0110H"]],[["show_fields","field25"]],"and"]]
1 Step 1
HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Họ và tên
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐT

Hệ đào tạo và ngành học bn đăng ký

Chọn một hệ
Ngành học trung cấpLựa chọn 1 ngành
Ngành học cao đẳngLựa chọn 1 ngành
Liên thông cao đẳngLựa chọn 1 ngành
Liên thông đại họcLựa chọn 1 ngành
Đại họcLựa chọn 1 ngành
Previous
Next