HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2019

CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Hệ văn hoá – nghề

 • Học văn hoà lớp 10, 11, 12
 • Học trung cấp nghề

Hệ trung cấp

 • Báo chí
 • Tin học ứng dụng
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán doanh nghiệp

Hệ cao đẳng liên thông

 • Báo chí
 • Quan hệ công chúng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán
 • Tiếng anh

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

 • Báo chí
 • Điện tử viễn thông
 • Công nghệ thông tin

      (Liên kết đào tạo)    

Hệ Cao đẳng

 • Báo chí
 • Quan hệ công chúng
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ KT Điện tử truyền thông
 • Công nghệ KT Điện, điện tử
 • Kế toán
 • Tiếng anh
 • Công nghệ ôtô
 • Công nghệ Hàn
 • Kỹ thuật Máy lạnh và điều hòa không khí
 • Hướng dẫn viên du lịch

ĐẠI HỌC 

 • Báo chí
 • Điện tử viễn thông
 • Kế toán
 • Tiếng Anh
 • Luật

(Liên kết đào tạo)

[[[["field32","equal_to","Trung c\u1ea5p"]],[["show_fields","field37"]],"and"],[[["field32","equal_to","Cao \u0111\u1eb3ng"]],[["show_fields","field38"]],"and"],[[["field32","equal_to","Li\u00ean th\u00f4ng C\u0110"]],[["show_fields","field45"]],"and"],[[["field32","equal_to","LT \u0111\u1ea1i h\u1ecdc"]],[["show_fields","field44"]],"and"],[[["field32","equal_to","\u0110\u1ea1i H\u1ecdc"]],[["show_fields","field46"]],"and"]]
1 Step 1
ĐĂNG KÝ
Họ và tên
Ngày sinhngày/tháng/năm
Địa chỉliên hệ
Số ĐT
Chọn một hệ
Previous
Next