Tiếng việt thực hành


Tài liệu:https://drive.google.com/file/d/1HXfWByvOFtIMAbOgqI89DNapklYWTLR7/view?usp=sharing

Thời gian học: 8h sáng các ngày trong tuần

Nội dung:

CHƯƠNG I : NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT

 1. Âm vị tiếng Việt
 2. Âm tiết Tiếng Việt

3. Xác định loại hình âm tiết TV

CHƯƠNG II: TỪ VỰNG NGỮ NGHĨA TIẾNG VIỆT

 1. Từ vựng và từ vựng học
 2. Đặc điểm của từ TV

3. Nghĩa của từ

Chương III:NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT

 1. Từ loại là gì?
 2. Hệ thống từ loại Tiếng Việt
 3. Các từ loại cơ bảN
 4. Cụm từ Tiếng Việt

 

Chương IV: CÂU TIẾNG VIỆT

 1. I. Đặc trưng của câu
 2. Các thành phần câu
 3. Các loại câu TV
 4. Dấu câu

CHƯƠNG V: NGỮ PHÁP VĂN BẢN

 1. Khái niệm văn bản
 2. Kết cấu văn bản
 3. Các phương tiện liên kết câu trong văn bảN
 4. Đoạn văn

Bình luận

Bình luận

0835 82 82 28