ngành tiếng anh

Mục tiêu chung

+ Nắm vững kiến thức xã hội và nhân văn đại cương làm nền tảng cho việc học tập ngôn ngữ tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ nghề tiếng Anh;
+ Nắm vững kiến thức về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ;
+ Áp dụng được kiến thức ở trình độ nâng cao về các bình diện ngôn ngữ (hệ thống ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) tiếng Anh cũng như tiếng Việt,
+ Áp dụng được kiến thức nâng cao về lý thuyết dịch, kỹ thuật dịch, mục đích, bản chất, phạm vi và nguyên tắc của công việc biên dịch, phiên dịch;
+ Hiểu được văn hoá Việt Nam và một số nước nói tiếng Anh trên thế giới, kiến thức về giao thoa văn hoá
+ Phát triển và hoàn thiện được nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn;
+ Rèn luyện và xây dựng được kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các hoạt động biên, phiên dịch theo từng chuyên ngành.

 Mục tiêu cụ thể
+ Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ nâng cao tương đương chuẩn TOEIC 650 để phục vụ mục đích nghề nghiệp;
+ Áp dụng được kiến thức về lý thuyết dịch và kỹ thuật dịch để thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch về các hoạt động theo từng chuyên ngành cụ thể ví dụ du lịch, thương mại và hành chính;
+ Sử dụng được công cụ kỹ thuật, công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ công việc chuyên môn và học tập;
+ Rèn luyện và phát triển được kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc đa văn hoá, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề trong dịch thuật và giao tiếp;
+ Xây dựng được kỹ năng học tập và tư duy khoa học để tiếp tục tự bồi dưỡng, trau dồi, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiếp tục học lên trình độ cao hơn;
+ Phát triển được khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, khả năng sáng tạo.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cao đẳng nghề tiếng Anh biên dịch và phiên dịch có thể làm việc tại các vị trí sau:
– Nhân viên lễ tân các Khách sạn, các khu Resort; công ty
– Hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh;
– Nhân viên Marketing cho các dự án du lịch;
– Nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại;
– Trợ lý cho các trưởng bộ phận ở các Khách sạn, các khu Resort; công ty
– Trợ lý giám đốc.
– Phiên dịch viên
– Trợ lý biên, phiên dịch;
– Thư ký văn phòng;
– Nhân viên văn phòng, nhân viên phòng hợp tác quốc tế;

CAO ĐẲNG TIẾNG ANH

Đăng ký ngay